Navigatie

We bezorgen u graag even wat nuttige informatie over uw aankoop bij Louise.


Contact
Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen, we helpen u graag verder en doen ons uiterste best om u binnen de 24u een reactie te bezorgen.
•Adres: Louise, Zandstraat 47, 2200 Herentals met ondernemingsnummer BE0834.935.715
•E-mail: info@louiseshop.be
•Www: www.louiseshop.be


Verzendkosten
•Pakketjes tot en met 20 kilo: €6,00
Bij deze verzendmethoden krijg je een "Track & Trace" code zodat je je pakketje kan volgen via de site van DPD Webparcel.


Algemene voorwaarden
De voorwaarden waarmee je akkoord gaat bij aankoop:

•De prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
•Na je bestelling ontvang je een bevestigingsmail met daarin een overzicht van je bestelling en het totaalbedrag, inclusief verzendkosten.
•De betaling gebeurt door middel van 1 van de aangeboden betaalmodules op onze website.
Indien u kiest voor de optie `Vooraf overmaken` gebeurt de overschrijving op volgend rekeningnummer: BE85 3770 3724 4906, op naam van Shari Van Loy met vermelding van uw ordernummer en naam. Bij deze optie houdt u best rekening met een extra verwerkingstijd van 3 à 5 werkdagen.
•Je pakketje wordt binnen de 48u verzonden nadat we je betaling hebben ontvangen. Je kan je bestelling ook zelf komen afhalen in de shop. (Zandstraat 47, 2200 Herentals)
•Herroepingsrecht: In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij/zij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Louise, Zandstraat 47, 2200 Herentals, België.
U vindt het herroepings formulier dat u kan gebruiken om te herroepen via volgende link: https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/louise/files/nl_nl_2_FORMULIER%20VOOR%20HERROEPING.pdf?t=1484836095.
•Omruilingen en/of het terug sturen van items gebeurt op risico en kosten van de koper.
•Louise behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.
•Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de bestelling en worden niet aan derden doorgegeven.1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.louiseshop.be (de “Online Shop”) met betrekking tot de op de website www.louiseshop.be aangeboden producten (“Product(en)”). De website www.louiseshop.be is eigendom van en wordt beheerd door Shari Van Loy, Zandstraat 47, 2200 Herentals, met ondernemingsnummer BE 0834.935.715 (de "Verkoper", "wij" of "ons", afhankelijk van de context), die optreedt als verkoper van de Producten.
Door een bestelling te plaatsen op www.louiseshop.be aanvaardt u deze Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.
Wij raden u aan een kopie van deze Verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.louiseshop.be


2. EEN BESTELLING PLAATSEN OP WWW.LOUISESHOP.BE
Om Producten te kunnen bestellen op www.louiseshop.be, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

U hebt uw naam en uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;
U bent ten minste 18 jaar oud;
Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kopen;

Als u een persoonlijke account aanmaakt, dient u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.
Bestellingen op de website www.louiseshop.be doorlopen onderstaand proces:

U kiest de Producten;
U voert uw betalingsgegevens in en kiest uw leveringsadres;
De betaling wordt goedgekeurd;
Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt;
Wij innen de betaling van uw betaalkaart;
Wij verzenden de Producten;
U ontvangt de Producten.


3. VERWERKING VAN DE BESTELLING
Bestellingen geplaatst via www.louiseshop.be zijn niet bindend voor de Verkoper. Zij worden slechts bindend voor de Verkoper nadat de Verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook ervoor voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren.
Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde Producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde Producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde Producten nog niet hebt ontvangen.
Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:

Op het moment dat de bestelling geplaatst werd:
Er zich een fout van technische aard voordeed op de website www.louiseshop.be of er op de website www.louiseshop.be foutieve prijsinformatie werd vermeld;
Het bestelde product niet beschikbaar is (indien het bestelde product niet beschikbaar is zullen wij u dit per e-mail laten weten);
De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;
Onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;
Wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.

Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.


4. PRIJZEN, VERZEND- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN
De prijzen vermeld op www.louiseshop.be zijn inclusief BTW. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via www.louiseshop.be.
Niettegenstaande wij www.louiseshop.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website www.louiseshop.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.
Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst.
De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor de België staan hieronder. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om het juiste tarief te ontvangen.

LAND: België
VERZENDKOSTEN INCL. BTW: €6,00
GESCHATTE LEVERTERMIJN: 1 tot 3 werkdagen

LAND: Nederland
VERZENDKOSTEN INCL. BTW: €10,00
GESCHATTE LEVERTERMIJN: 1 tot 3 werkdagen

LAND: Verenigd Koninkrijk
VERZENDKOSTEN INCL. BTW: €23,00
GESCHATTE LEVERTERMIJN: 3 tot 5 werkdagen

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN
De Verkoper garandeert niet dat alle Producten die op de website www.louiseshop.be worden geadverteerd beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.
We proberen bestelde Producten op tijd te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de Producten op de streefdatum te leveren.
U moet binnen een redelijke tijd na de levering controleren of u de Producten in goede staat hebt ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de Producten of van enige tekorten.
In het geval u de levering of ontvangst van Producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de Producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de Producten aan ons geretourneerd. Indien de Producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopsom terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van Producten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.


6. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP WWW.LOUISESHOP.BE
De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten.


7. BETALING
Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met MOLLIE. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde betaalkaarten worden op de website van www.louiseshop.be vermeld. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde Producten worden verzonden. We leveren de Producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten heeft goedgekeurd.


8. RETOURZENDINGEN
Als u een Product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice (per e-mail: info@louiseshop.be of per post : Louise, Zandstraat47, 2200 Herentals) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.
U heeft eveneens het recht om door u op de website www.louiseshop.be gekochte Producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.
Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Ondergoed en zwemgerief worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd.
Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de Producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de Producten zorgvuldig in.
Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden Producten door ons zijn ontvangen.
Als u Producten retourneert die u 1) niet mag terugsturen, die zich 2) niet in de oorspronkelijke staat bevinden, die 3) niet goed zijn verpakt, waarvan 4) Producten ontbreken, waarvoor u 5) niet voor de aflevering hebt betaald of waaraan u 6) niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die Producten, behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).


9. TERUGBETALING
Terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden Producten door ons in oorspronkelijke staat zijn ontvangen. Wanneer u hebt betaald met een kredietkaart wordt het bedrag terugbetaald op die kaart. Wanneer u hebt gekozen voor betaling per overschrijving wordt het bedrag op de door ons ontvangen rekeningnummer terugbetaald. Alle terugbetalingen gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product.


10. OMSTANDIGHEDEN DIE WIJ REDELIJKERWIJS NIET IN DE HAND HEBBEN
We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.


11. AANSPRAKELIJKHEID
Deze Verkoopbepalingen beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de Producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de Verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze Verkoopbepalingen zijn vermeld.
Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze Verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten in geval van bedrog of opzettelijke fout.


12. PERSOONSGEGEVENS
Alle persoonsgegevens die de Verkoper verkrijgt via www.louiseshop.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. De Verkoper engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op u betrekking of deze laten corrigeren door een brief te richten aan de Verkoper. De door U verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. U kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief te richten aan de Verkoper.


13. SPLITSBAARHEID
Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze Verkoopvoorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de Verkoopvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.


14. CONTACTGEGEVENS
Als u nog vragen hebt over het kopen van Producten via www.louiseshop.be, kunt u per e-mail (info@louiseshop.be) contact opnemen met onze Klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.


15. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Mechelen zijn exclusief bevoegd.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2018 Louise | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.